Privacybeleid

Wanneer is deze Privacyverklaring van toepassing?

Deze Privacyverklaring beschrijft hoe wij, als verwerkingsverantwoordelijke, uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en delen. Het is van toepassing op persoonlijke gegevens die u vrijwillig aan Marshalls Spain verstrekt, of wordt automatisch verzameld door Marshalls Spain.

Wie zijn wij?

Het bedrijf dat marshallsspain.com, de bijbehorende websites en sociale media-accounts exploiteert, is I.PI. COSTA SPANJE S.L. , Calle Blanca 1, 03170 Ciudad Quesada (Rojales), Spanje (“Marshalls Spain”, “wij”, “ons”, “onze”). Eventuele vragen over gegevensbescherming die u heeft over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens of als u uw rechten als betrokkene wilt uitoefenen, kunt u contact met ons opnemen via info@marshallsspain.com.

Welke gegevens we verzamelen en met welk doel

Marshalls Spain verzamelt gegevens die vrijwillig aan Marshalls Spain worden verstrekt  door klanten en websitebezoekers.  Marshalls Spain verwerkt Persoonsgegevens zoals hieronder beschreven:

  1. Statistische gegevens

Marshalls Spain verzamelt anonieme statistische gegevens over het gebruik van haar website om haar online aanwezigheid te optimaliseren en voor marketing- en verkoopdoeleinden. U kunt zich verder afmelden voor tracking door de do-not-track-optie in uw browser in te schakelen. Bezoek http://donottrack.us/ om te leren hoe.

  1. Informatie die door u wordt verstrekt via webformulieren, via spraakgesprekken zoals telefoon, videoconferenties en tijdens persoonlijke vergaderingen.

Via webformulieren op onze contactpagina en op in-page ‘call to action’ formulieren verzamelen wij uw voornaam, achternaam, e-mailadres en telefoonnummer. We verwerken deze informatie met het oog op de uitvoering van een contract of in de voorbereidende fase van het aangaan van een contract zoals uiteengezet in artikel 6, lid 1, onder b), van de AVG. Aangezien u ons actief verzoekt om contact met u op te nemen voor meer informatie over onze producten en diensten, moeten we deze gegevens vastleggen om voor dit doel effectief met u te kunnen communiceren. Deze informatie wordt verzonden naar een server die wordt beheerd door Marshalls Spain, waarvan deze 12 maanden na het laatste contact dat we met u hebben gehad, wordt verwijderd, tenzij u klant wordt en we uw informatie om andere redenen moeten bewaren. Deze informatie wordt niet gedeeld buiten onze organisatie en wordt opgeslagen op servers binnen de Europese Unie.

  1. U op de hoogte houden van privacy en GDPR in technologie.

Bij het invullen van een webformulier of via andere methoden en communicatie heeft u ook de keuze om u aan te melden voor onze marketingcommunicatie door het juiste, optionele selectievakje voor dit doel te selecteren. We voegen u pas toe aan onze mailinglijst als u de double-opt-in hebt doorstaan. De verwerking van uw naam en e-mailadres voor dit specifieke doel is gebaseerd op uw toestemming Art 6(1)(a) GDPR, die u te allen tijde kunt intrekken. We zullen uw persoonlijke gegevens voor dit doel blijven verwerken totdat u deze toestemming intrekt door op de knop ‘afmelden’ te klikken of contact met ons op te nemen via info@marshalls’spain.com om uw toestemming in te trekken of ons te verzoeken u uit te schrijven.

  1. Serverbeheer

Uw IP-adres en uw paginaverzoeken worden opgeslagen in logbestanden voor een duur van maximaal 14 dagen op onze servers om fraude, misbruik en beveiligingsincidenten te voorkomen en de prestaties van onze servers te controleren. Na 14 dagen worden deze logbestanden automatisch verwijderd. We voeren deze verwerking en gegevensbewaring uit in ons legitieme belang zoals uiteengezet in artikel 6, lid 1, onder f), voor de AVG.

  1. Interne communicatie die nodig is om diensten te leveren

Intern gebruiken we Google Workspace voor onze e-mailservice, agenda en intern documentbeheer. We gebruiken het ook om te communiceren en onze diensten aan onze klanten te leveren, we verzamelen vervolgens de naam, titel en het e-mailadres van de klant. 

Gegevens die in Google Workspace worden verwerkt,  worden binnen 25 maanden na het einde van onze overeenkomst met u verwijderd. Meer informatie over gegevensoverdrachten buiten de EER of naar niet-geschikte landen vindt u hieronder in de sectie Beveiliging en internationale gegevensoverdracht.

Zorgen voor naleving

Marshalls Spain is verplicht om te voldoen aan alle toepasselijke wet- en regelgeving, inclusief, maar niet beperkt tot die van de Europese Unie. Om deze reden kunnen we uw gegevens voor een langere periode verzamelen, verwerken en bewaren als een wettelijke verplichting (artikel 6, lid 1, onder c) AVG).

Informatie die nodig is om uw keuzes en toestemming met betrekking tot de verwerking (of het gebruik) van uw Persoonsgegevens of de ontvangst van marketingmateriaal bij te houden, wordt opgeslagen om naleving van de AVG te waarborgen.

Beveiliging en internationale gegevensoverdracht

We gebruiken software van derden in verschillende landen, persoonlijke gegevens kunnen daarom worden overgedragen naar een land buiten de EU / EER. Om uw persoonsgegevens te beschermen, sluiten wij overeenkomsten inzake gegevensbescherming en handhaven wij zowel technische als organisatorische waarborgen rond de verwerking van uw gegevens.

Waarom ben ik verplicht om Persoonsgegevens te verstrekken?

Als algemeen principe geldt dat het verstrekken van persoonlijke informatie en het verlenen van toestemming voor ons gebruik van deze informatie volledig op vrijwillige basis gebeurt. Ervoor kiezen om geen toestemming te geven of persoonlijke gegevens te verstrekken, is over het algemeen niet schadelijk. Er zijn echter omstandigheden waarin Marshalls Spanje geen actie kan ondernemen zonder specifieke gegevens. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer gegevens nodig zijn om aan een contactverzoek te voldoen of om u toegang te geven tot een dienst of nieuwsbrief. 

Aan wie uw gegevens toegankelijk worden gemaakt

Marshalls Spain host het merendeel van zijn diensten en systemen zelf op servers binnen de EU. We gebruiken een transactionele e-mailprovider en een mailinglijstservice, beide gevestigd in de EU om aan onze mailingbehoeften te voldoen.

Uw rechten als betrokkene

U kunt te allen tijde bij Marshalls Spain informatie opvragen over welke persoonsgegevens Marshalls Spain over u verwerkt. U kunt ook verzoeken om correctie of verwijdering van dergelijke persoonsgegevens. Houd er echter rekening mee dat Marshalls Spain uw persoonlijke gegevens alleen kan verwijderen als er geen wettelijke verplichting of heersende verplichting voor Marshalls Spain is  om deze te bewaren.

Als Marshalls Spain uw persoonsgegevens gebruikt op basis van toestemming, kunt u ook een kopie aanvragen van de persoonsgegevens die u aan Marshalls Spain hebt verstrekt. Neem hiervoor contact met ons op via info@marshallsspain.com en specificeer de informatie of verwerkingsactiviteiten waarop uw verzoek betrekking heeft.

Bovendien kunt u ons verzoeken om uw persoonsgegevens te beperken voor verdere verwerking als:

  • U betwist de juistheid van de gegevens die we over u bewaren, zolang we deze claim moeten verifiëren.
  • Als u van mening bent dat de verwerking van de gegevens onwettig is, maar u zich verzet tegen het wissen van de gegevens en in plaats daarvan om beperking van de verwerking verzoekt.
  • Als we uw gegevens niet langer nodig hebben voor het oorspronkelijke doel, maar u ze nodig hebt voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims.
  • Als u bezwaar hebt gemaakt tegen het gebruik van uw gegevens, terwijl wij evalueren of onze legitieme redenen voor het verwerken van uw gegevens zwaarder wegen dan de uwe, zoals vereist door artikel 21 van de AVG.

Gelieve een dergelijk verzoek te richten aan info@marshalls’pain.com

Uw recht om een klacht in te dienen

We raden u aan contact met ons op te nemen via info@marshallsspain.com als u zich zorgen maakt over uw privacy. Als u het antwoord dat we u hebben gegeven afkeurt, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit van de Europese lidstaat waar u woont of werkt.

Gebruik van deze website door kinderen

Deze website is niet bedoeld voor personen jonger dan 16 jaar. Als u jonger bent dan 16 jaar, mag u zich niet registreren bij of gebruik maken van deze website.

Links naar andere websites

Deze website kan links bevatten naar externe websites (d.w.z. niet-Marshalls Spanje bedrijven en organisaties).  Marshalls Spain is niet verantwoordelijk voor de privacypraktijken of de inhoud van die websites. We raden u daarom aan om vertrouwd te raken met de privacypraktijken van deze organisaties door hun privacyverklaringen te lezen.

Wijzigingen in dit privacybeleid

We kunnen dit privacybeleid op elk moment wijzigen om te voldoen aan wettelijke vereisten en ontwikkelingen binnen onze organisatie. Wanneer we dat doen, zullen we de datum en versie onderaan deze pagina herzien. Elk bezoek of elke interactie met onze Diensten is onderworpen aan het nieuwe privacybeleid. We raden u aan om ons privacybeleid regelmatig te bekijken om op de hoogte te blijven van ons gegevensbeschermingsbeleid. Tenzij we diepgaande wijzigingen doorvoeren waarover we u proactief op de hoogte stellen, erkent u dat het uw verantwoordelijkheid is om ons privacybeleid te herzien om op de hoogte te zijn van wijzigingen.

Deze versie is geldig vanaf:  1 maart 2022